Menu

4. Utlånsbetingelser

Formålet med bilde- og videodatabasen vår er å markedsføre og fremme Norway’s best AS sine reisemål og produkter nasjonalt og internasjonalt. All bruk av bilder og video i tråd med dette formålet er kostnadsfritt.

Bilder- og videoinnhold som lastes ned fra databasen skal kun benyttes til det formål som er angitt i bestillingen.

Dersom man ønsker å benytte bildene til andre formål i tillegg til eller i stedet for det formålet som ble oppgitt ved bestilling, må det gjøres ny bestilling. Den som bestiller bilder eller video er ansvarlig for at innholdet benyttes i henhold til utlånsbetingelsene og det formål som ble oppgitt ved bestilling.

Alle bilder som benyttes skal krediteres i henhold til krediteringsinformasjon som er opplyst om på hvert enkelt bilde eller video. "norwaysbest.com"* skal være en del av krediteringen, uansett hva som står spesifisert på hvert enkelt bilde. Klikk på bildene for å få tilgang til informasjon. Med kreditering menes en setning, som for eksempel «Foto: norwaysbest.com / Fotograf: Sverre Hjørnevik».

* For bilder fra Myrkdalen gjelder "myrkdalen.no".

Ta kontakt med vår ansvarlige for innholdstjenesten, Chris Baldry, på chris.baldry@norwaysbest.com dersom du er i tvil om din bruk av bilder eller video er innenfor betingelsene for bruk vår innholdsdatabase.